Điều khoản dịch vụ

Bằng cách sử dụng các thông tin và dịch vụ trên vi.bitday.com, người dùng Dịch vụ (“Bạn”) đồng ý với tất cả các điều khoản sau:

Tất cả các tài liệu trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Không có tài liệu nào được hiểu là tư vấn đầu tư và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch dựa trên các thông tin từ vi.bitday.com. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản thua lỗ về lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu và tổn thất tài chính.

Trang web, nội dung và logo của trang web đều là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

BitDay có thể đình chỉ hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách đã được đưa ra.

Bạn có thể liên kết đến bất kỳ nội dung nào trên trang này. Bạn được phép xuất bản lại, in lại hoặc chia sẻ nội dung từ vi.bitday.com. Tuy nhiên, bạn phải giữ lại logo của chúng tôi hoặc liên kết tới trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung mà bạn đang sử dụng.

Inline
Inline