Sự sụt giảm giá của Bitcoin and Co.

Giá của một số đồng tiền điện tử đã giảm trong hai ngày qua và nguyên nhân có thể là do lo ngại về việc các cơ quan quản lý sẽ thực thi việc kiểm soát thị trường.

Bitcoin đã có sự giảm giá vào hôm thứ hai và đồng thời ảnh hưởng đến các đồng tiền ảo khác như Ether và Litecoin. Theo Bloomberg, nguyên nhân chính là sự tăng cường kiểm soát thị trường.

Cơ quan quản lý Hàn Quốc và Trung Quốc đang thực thi việc giám sát các giao dịch Bitcoin. Ngoài ra, việc khai thác tiền điện tử cũng đã bị tăng cường kiểm soát.

Coinmarketcap.com đã quyết định hủy tất cả dữ liệu từ Hàn Quốc về các giao dịch Bitcoin, và điều đó đã dẫn tới sự giảm giá lớn của đồng tiền điện tử này.

Giá của Bitcoin đã giảm 17%, đạt mức 14.820 đô la vào hôm thứ hai. Đó là mức giảm giá lớn nhất trong hai tuần qua. Giá trị vốn hóa thị trường của 10 đồng tiền điện tử đã có sự suy giảm nếu chúng ta nhìn vào giá trị trung bình trong hai tuần vừa qua. Giá trị của phần lớn các đồng tiền điện tử đã giảm gần 10% theo Coinmarketcap.com

Đồng thời, giá của Cardano và Litecoin đã giảm 16%, xuống mức tối thiểu đạt mốc 230 đô la.

Bitcoin sẽ hoạt động tương tự trong năm nay, sau khi tăng trưởng 1400% vào năm 2017. Mục đích của Trung Quốc là hạn chế mức tiêu thụ năng lượng đối với một số người khai thác Bitcoin. Đây có thể là một vấn đề dài hạn đối với một ngành công nghiệp có mạng lưới tiêu thụ năng lượng cao cho phép giao dịch với đồng tiền ảo. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ cho phép các giao dịch hạn chế liên quan đến tiền điện tử.

Nhu cầu về các đồng tiền ảo ở Hàn Quốc lớn đến mức có thể thay đổi giá của chúng trên thị trường.

Coinmarketcap.com đã quyết định loại trừ các nền tảng của Hàn Quốc, điều này khiến giá Ripple giảm đến 31%.