Phân tích về sự biến đổi của Bitcoin Cash trong tuần vừa qua

Chúng tôi muốn sử dụng một đồng tiền ảo và thảo luận về sự biến động hoặc thậm chí có
thể là sự trì trệ của nó, vì vậy, chúng tôi sẽ đề cập đến sự tăng giá của Bitcoin Cash vào cuối tuần trước (BCH).

Bitcoin Cash đã có sự tăng giá trong tuần vừa qua do tranh luận về khả năng mở rộng của Bitcoin. Bitcoin Cash hoặc BCH đại diện cho một chuỗi xuất phát từ sự chia nhỏ của đồng tiền ảo với giới hạn kích cỡ lên đến 8 Megabyte vì vậy, số lượng các giao dịch sẽ được tăng lên. Giới hạn bitcoin đang gia tăng từ một lên đến 8 Megabyte và được phân loại là ổ cứng. Lần đầu tiên, Bitcoin Cash được phát hành là vào ngày 1/ 8/2017. Tổng giá trị hiện tại của đồng tiền này là 51 tỷ đô la, xếp thứ 3 theo CoinMarketCap.

Bitcoin Cash xếp ở vị trí thứ 3 với giá trị khoảng 1.700 USD. Đồng tiền điện tử này có lẽ sẽ vượt qua mức 1.900$ và thậm chí có thể là 2.000$.

Những thời điểm quan trọng của Bitcoin Cash chính là thời kỳ lạc quan của đồng tiền này, với giá trị vượt qua mức 1.500$. Trên đồ thị BCH – USD, chúng ta có thể nhận thấy giá trị của nó giao động ổn định ở mức 1.750$. Đồng tiền điện tử này có thể được giao dịch trong ngắn hạn với giá trị từ 1.800 – 1.900$.

Bitcoin Cash đã có sự tăng trưởng tích cực sau khi tăng lên đến 1.300 đô la. Giá của nó đã vượt qua ngưỡng 1.500$ và 1.700$. Sự gia tăng này là rất rõ ràng và các giao dịch đều ở mức trên 1.950$. Giá tối đa được ghi nhận của đồng tiền điện tử này là 1.997$.

Ngoài ra còn có nhiều cấp độ hỗ trợ ở phần dưới, ở giữa khoảng 1.700 – 1.750$. Thêm vào đó, trên biểu đồ BCH – USD, giá trị 1.675$ có thể đóng vai trò hỗ trợ vững chắc trong ngắn hạn.

Tóm lại, những người muốn bán sẽ không thể đẩy giá của Bitcoin Cash xuống dưới mức 1.700$.

Giá trị tối đa gần đây của đồng tiền điện tử này là 1.997$ và đây là ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Tỷ giá giữa BCH – USD có thể vượt qua giá trị này và được giao dịch ở mức trên 2.000$.