Phân tích giá Bitcoin trong tuần vừa qua

Trong tuần đầu tiên của năm 2018, Bitcoin đã được đánh giá cao so với đồng đô la Mỹ, sau khi đạt giá trị tối thiểu là 12.500 đô la. Khi giá của Bitcoin không giảm xuống dưới mức 15.800 đô la, thì cặp BTC – USD vẫn là cặp tiền tệ an toàn và có thể sẽ đạt được giá trị cao hơn vào cuối tháng này.

Những thời điểm quan trọng trong tuần là sự tăng giá trở lại của Bitcoin trong một vài ngày trước, ở mức 15.000 USD sau khi giảm từ 20.000 đô la xuống còn 12.000 đô la. Trên đồ thị BTC – USD trong khung thời gian 4 giờ, đường xu hướng giảm giá đã bị cắt ngang. Đường này đang đứng ở mức kháng cự 14.100 đô la. Về phía bên dưới của đồ thị, có thể nhận thấy đường xu hướng tăng giá với mức giá hỗ trợ là 15.800 đô la.

Giá Bitcoin có lẽ sẽ tăng trở lại với mức giá hỗ trợ rơi vào khoảng 12.000 đô la theo NewsBTC.com. Giá đã bắt đầu tăng trở lại và đã vượt qua các điểm kháng cự ở mức 13.000 và 14.000 đô la. Trong thời gian tăng giá, Bitcoin đã vượt qua được mức giá 15.000 đô la và đường SMA 100. Vì vậy, những đánh giá mới đã được đưa ra và Bitcoin đạt mức giá trên 15.000 đô la. Mức giá tối đa được ghi nhận trong tuần qua là 17.048 đô la, sau khi một sự điều chỉnh đã được bắt đầu.

Đường xu hướng gần với mức Fibonacci retracement 50% liên quan đến sóng đã đề cập ở trên. Nói chung, xu hướng này là tích cực và giá Bitcoin vào cuối tháng này có thể lên đến 17.000 đô la.