Liệu Coinbase có niêm yết thêm Ripple hay không?

Mặc dù, hiện vẫn đang là đầu tuần và những diễn biến của thị trường vẫn đang chờ đợi ở phía trước, nhưng chúng ta đã nhận thấy có nhiều sự cường điệu xung quanh Ripple XRP, vì vậy, đây sẽ là đồng tiền điện tử khó có thể mang ra thảo luận, đặc biệt là về sự tăng giá nhanh chóng nó. Tuần trước, Ripple đã đạt được sự tăng trưởng nhanh, từ 80 cent vào thứ 7, lên mức trên 1 đô la vào chủ nhật. Nếu bạn kiểm tra trên Binance, Ripple hiện còn được giao dịch ở các mức giá trên 1,05 đô la.

Nguyên nhân của sự tăng giá này là gì?

Khoảng 48 giờ trước, Ripple có giá dưới 90 cent và nó đã bất ngờ tăng khoảng 60 cent trong vòng 24 giờ qua. Rõ ràng, có rất nhiều tin tức tốt xung quanh Ripple trong hai tuần qua, rất nhiều mối quan hệ hợp tác tốt nhưng không có điều gì thực sự tạo ra sự thay đổi về giá của đồng tiền điện tử này. Ripple đã thông báo về các quan hệ hợp tác với ngân hàng, các tổ chức tài chính, nhưng về cơ bản, họ đã có những mối quan hệ hợp tác thực tế với những nghiên cứu tình huống trong thế giới thực và tiện ích sử dụng trong tuần qua, nhưng giá Ripple không thực sự bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trên. Vì vậy, đằng sau sự tăng giá của Ripple là những nhân tố thực sự có ảnh hưởng lớn.

Đó có thể lại là những tin đồn hoặc những suy đoán bởi Giám đốc điều hành của Ripple và Coinbase sẽ cùng nhau tham gia trong một chương trình về tiền điện tử vào ngày 6/3. Lý do duy nhất cho điều đó là Coinbase sẽ niêm yết thêm XRP trong tuần này. Hiện chúng ta có thể suy luận theo cách này, bởi nó khá thuyết phục, đặc biệt là khi đã có một thông báo chính thức nói rằng Coinbase sẽ tiến hành thêm một số Altcoin.

Inline
Inline