Channel Factories – lớp bảo mật mới dành cho Bitcoin

Gần đây, một công nghệ mới đang thu hút được sự chú ý của người dùng trên khắp thế giới. Công nghệ này có tên là “Channel Factories”, nó hoạt động như một lớp trung gian giữa Lightning Network và Blockchain.

Vài tháng trước, một nhóm các lập trình viên đã triển khai một ý tưởng mới, mà ở đó sẽ tạo ra một kênh chính cho phép người dùng Lightning Network mở các kênh có nguồn gốc khác, còn được gọi là các kênh phụ. Chúng có thể được mở hoặc đóng, miễn là kênh chính vẫn đang mở. Các “channel factories” cũng có thể được sử dụng làm phương tiện để tạo ra các kênh thanh toán khác. Nó có thể nghe kỳ lạ hoặc phức tạp, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Khi kênh thanh toán ban đầu đã có đủ xác nhận, việc phát hành một kênh khác sẽ xảy ra ngay lập tức.

Cách thức hoạt động        

Về cơ bản, với Channel Factory, Lightning Network sẽ hoạt động như một lớp thứ ba và sẽ có một lớp mới tách biệt các kênh thanh toán của ngân hàng ảo và các kênh thanh toán của Lightning Network.

Các kênh thanh toán thứ cấp có thể được sử dụng như các kênh thông thường (ví dụ như trong các khoản thanh toán thông qua Lightning Network), nhưng sự khác biệt nằm ở thời điểm mà chúng đóng cửa giao dịch.

Với một “channel factory”, rất nhiều dung lượng từ Blockchain có thể được lưu trữ, từ đó làm tăng hiệu quả của các giao dịch. Dung lượng lưu trữ quá lớn khiến ba channel factory có thể tiết kiệm đến 50% dung lượng của Blockchain.