Tương lai tiềm năng của Bitcoin, được công nhận bởi Goldman Sachs

Trong khi mọi người đang gọi bitcoin là lừa đảo thì ngân hàng Goldman Sachs đã thông qua tuyên bố rằng bitcoin có thể sẽ là đồng tiền được chấp nhận trên toàn cầu trong những năm tới. Trong một nghiên cứu đã được phát hành, họ đã nói rằng “so với các kim loại như vàng, tiền điện tử sẽ có giá trị còn lại rất thấp hoặc hầu như không đáng kể.

Ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu hàng đầu tại Goldman Sachs

Zach Pandl và Charles Himmelberg- hai nhà nghiên cứu hàng đầu của Goldman Sachs cho rằng tại những quốc gia vốn không có quyền tiếp cận một cách đúng đắn với các loại tiền tệ truyền thống hiện có, bitcoin có thể sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Họ thậm chí còn nói rằng nếu bạn nhìn vào tài chính của các nước đã đô la hoá hoàn toàn, bạn sẽ hiểu rằng nhu cầu về một phương tiện trao đổi chung trên toàn thế giới là đã có.

Bitcoin & đô la Mỹ

Những gì mà các nhà nghiên cứu này bỏ lỡ trong nghiên cứu của họ là ảnh hưởng của nó đối với Greenbank Mỹ và làm thế nào điều này có thể khả thi nếu không có sự đồng ý của họ. Ngân hàng Greenbank Mỹ là quê hương của đồng đô la Mỹ và hầu hết các dự trữ ngoại hối trên toàn thế giới đều bằng đô la Mỹ và cuối cùng thì bitcoin sẽ phải cạnh tranh với đô la Mỹ.