Đào Bitcoin tiêu thụ nhiều điện năng hơn cả ô tô điện Tesla

Sự tăng giá của Bitcoin làm cho mức tiêu thụ điện năng cũng tăng lên. Mức tiêu thụ điện năng để đào Bitcoin vượt trên cả nguồn điện năng tiêu thụ của tất cả các loại ô tô điện trên thế giới.

Trong năm 2018, nguồn điện để hoạt động khai thác Bitcoin đã tăng gấp ba lần. Hoạt động này được cho là đã sử dụng 125 terawatt giờ. Năm ngoái, số liệu này chỉ ở mức tối đa 36 terawatt giờ.

Ngược lại, một chuyên gia phân tích của Fortune đã kết luận rằng tất cả 280.000 chiếc ô tô điện Tesla đang hoạt động đến năm 2017 tiêu thụ khoảng 1,3 terawatt giờ điện năng trong năm 2017. Điều này cho thấy rằng tiền điện cho hoạt động khai thác Bitcoin trong năm 2017 cao gấp 29 lần so với tiền điện của tất cả các ô tô điện Tesla.

Lý do tại sao việc sử dụng điện của hoạt động khai thác Bitcoin lại cao chính là việc sử dụng các máy tính có công suất cao. Những máy tính này được sử dụng để đào Bitcoin trong đó bao gồm một quá trình mã hoá dài theo sau bởi một câu đố phức tạp. Sau đó, các sổ cái điện tử được sử dụng để kiểm đếm giao dịch Bitcoin và do đó an ninh sẽ được bảo đảm.

Theo Morgan Stanley, giá cho hoạt động khai thác một Bitcoin là từ 3000 đến 7000 đô la, mức giá này đã bao gồm tất cả các chi phí. Các chuyên gia phân tích vẫn tranh luận rằng có thể không có mối quan hệ giữa Bitcoin và chi phí tiền điện.